Üyelik Girişi
fenciyim
Site Haritası

Başarılı İletişimin Temel Şartları

               BAŞARILI İLETİŞİMİN TEMEL KOŞULLARI 

Kişiler arası iletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı bir iletişimin temel koşulları şunlardır: 

1.      Karşımızdaki kişilere saygı duymak; onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissettirmek, olduğu gibi benimsemek anlamını taşır. 

2.      Gerçekçi ve doğal davranmak; abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır. 

3.      İletişimin belki de en önemli öğesi empatidir. Empati kavramını, dış dünyayı karşımızdakinin penceresinden görmeye çalışmak olarak tanımlayabiliriz. Kurulan bu duygu ortaklığı, iletişimin gücünü arttırır ve karşılıklı anlaşılma mesajlarının aktarılmasına olanak sağlar.   
 • İLETİŞİM SADECE KONUŞMA DEĞİLDİR
 • Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır.
 • Madamme De Stael
 • İletişim aynı zamanda;
 •  
 • * Ne söyleyeceğimizi bilmek,
  * Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,
  * Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek,
  * En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,
  * Olayları basitçe anlatabilmek,
  * Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,
  * Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını farkedebilmektir.
 •  
 • İLETİŞİMDE TEMEL İLKE KABUL ETMEDİR.
 • Başkasını olduğu gibi kabul etmek, onu gerçekten sevmektir. Kabul edildiğini hissetmek, sevildiğini de hissetmektir. Ancak "kabul etme" kavramı, karşımızdakinin söylediği her şeyi onaylama, ileri sürdüğü fikirlere katılma veya tüm yorumlarını kabullenmeyle karıştırılmamalıdır. Burada sözü edilen; düşünce, fikir ya da yorumlarda tümüyle zıt kutuplarda bile yer alsak, karşımızdakinin duygularını anlama ve saygı gösterme çabasıdır. Kişiyi söyledikleri, düşündükleri ve hissettikleriyle birlikte bir birey olarak kabul etmek, onun bireyselliğine, farklılığına ve tekliğine saygı göstermek, söylediği her şeyi kendi değer sistemimizde onaylamamızı ve kabullenmemizi gerektirmiyor. Kendimiz için yanlış bulsak bile, her insanın kendine özgü oluşunu yadsımadan, onu kendimize uydurma çabasına girmememiz onu kabul ettiğimiz anlamını taşır.
 • Voltaire'in dediği gibi "söylediklerini kabul edemem, ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim"...   
 •  

 • İLETİŞİM SİSTEMİNİN

 • TEMEL ÖGELERİNDEN BİRİ DE DİNLEMEDİR
 •  
 • İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolları ve bedeniyle yaptıklarını da "duyar"; çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, ses tonu gibi sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır. Hatta bazen tek başına iletişimdir.
 • Sözlü iletişimde, iletişim içinde olan insanların birbirlerini "duyduklarını" anlatmak için kullandıkları çeşitli yöntemler vardır. Bunların kullanılış biçimi, iletişimin gücünü ve süresini belirler. Bu bölümde dinleme becerileri ve yöntemlerine kısaca değineceğiz. Bunları okurken, kendinizi ve iletişim tarzınızı düşünmeninizi öneririm. Siz günlük yaşamınızda en sık hangi dinleme yöntemini kullanıyorsunuz? Zaman zaman konuşmanın tıkandığını hissediyor musunuz? Bu tıkanmayı en çok hangi yöntemde yaşıyorsunuz? Kuşkusuz günlük yaşam içinde mola vererek kendimize bakmak, her zaman yaptığımız ya da yapabildiğimiz bir davranış değil. Ama bazen kişinin kendini, ilişkilerinde hangi konumda olduğunu sorgulayan bir gözlükle değerlendirmesi, güçlük yaşadığı durumları farketmesine ve yeni çözümler üretmesine olanak sağlayabilir. Aklınızda bulunsun....:-)
 •  
 • 1. Pasif (Edilgin) Dinleme;
 • Sessizlik, karşımızdaki kişiye gerçekten kabul edildiğini duyumsatan ve bizimle duygularını daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren, çok güçlü sözsüz bir iletidir. Ancak bir tehlikesi, her zaman anlatana gerçekten tüm dikkatimizi verdiğimizi kanıtlamaz. Bu nedenle dinlerken, özellikle duraklamalarda, gerçekten dinlediğimizi göstermek için sözlü ya da sözsüz belirtiler vermekte yarar olabilir. Kabul tepkileri (baş sallamak, gülümsemek, kaş çatmak, vb.) uygun zamanda kullanılırsa, anlatanı gerçekten duyduğumuz mesajını verirler.
 •  
 • 2. Kapı Aralayıcı Mesajlar;
 • Bazı insanlar konuşmayı sürdürmek için yüreklendirilmeye gereksinim duyabilir. Bu tür bir destekleme için verilen mesajlara, kapı aralayıcılar denir;
 • "Bu konuda daha fazla bir şey söylemek ister misin?"
 • "İlginç, devam etmek ister misin?"....gibi mesajlar, doğru kullanıldığında iletişimin sürmesine yardımcı olabilir.
 •  
 • 3. Etkin (Katılımlı) Dinleme;
 • Sessizlik, kabul tepkileri ya da kapı aralayıcıların dinleyenin, anlatanı anladığını göstermesi konusunda sınırlılıkları vardır. Dinleyenin, anlatanı yalnızca duyduğunu değil, aynı zamanda doğru olarak anladığını iletebilmesine olanak sağlayan etkin dinleme, en sağlıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilmektedir.
 • En temelde, konuşan bireyin söylediği sözleri açarak, tekrar etmekten oluşan etkin (katılımlı) dinleme, insanlar arasında yalın, daha anlamlı bir ilişkinin gelişmesine fırsat verir.
 • Dinleyenin kendisini gerçekten duyduğunu gören anlatan, önce kendisine değer ve önem verildiğini, kabul edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür.
 • Etkin (katılımlı) dinlemede, dinleyen suskun ve pasif değildir. Tam tersine anlatanın duygu ve düşünceleriyle ilgili ve konuşmasını onaylayan bir görüntü içinde, kendi başına düşünmesine yardım eden kişi rolündedir. Sorumluluk, anlatana bırakılmıştır. Dinleyen sadece anlatanın, kendi çözümlerini bulmasına "yardımcı" olma çabasındadır.
 • Buraya kadar insanlar arası ilişkilerde temel öneme sahip kavramlar ve yöntemler üzerinde durdum. Bundan sonraki bölümde, özel olarak çocuğunuzla iletişiminizde size küçük katkılar sağlayabileceğini umduğum örnek ve açıklamalara değineceğim. Bunları izleyerek, etkin (katılımlı) dinleme konusunda daha fazla fikir sahibi olabilir ve çeşitli durumlarda nasıl kullanılabileceğini görerek, kendi yaşamınıza dönük çıkarımlarda bulunabilirsiniz.
 • Çocuklar dinlenmemeleri ve ciddiye alınmamaları konusunda oldukça duyarlıdırlar. Dinlenmediklerini hemen farkederler. Anne-babalarından karşıt görüş duymayı, dinlenmemeye tercih ederler. Anne-babasının kendini gerçekten duyduğunu farkeden çocuk, sevildiği, önemsendiği ve anlaşıldığı duygusunu yaşar ve kendini rahat hisseder. Bu, çocuğun benlik saygısının ve anne-babasıyla yakınlığının artmasına ve aile içi iletişimin güçlenmesi ve sürekli olmasına zemin hazırlar. Unutmayın!...çocuklar, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, kendilerini ifade edebilmek için anne-babalarının yardımına gereksinim duyarlar.
 • Bu bölümde aynı konuşmanın iki değişik şeklini birlikte vererek, etkin dinlemenin üstünlüğünü ve nasıl kullanılabileceğini örneklemeye çalışacağım.
 •  
 • ---Yarı dinlemek yerine...
  - Çocuk: Ahmet bana yumruk attı ve... Baba, beni duyuyor musun?
  - Baba (gözü televizyondaki maçta): Seni duyuyorum...Devam et.
  - Çocuk: Ve ben de ona vurdum. O da bana bir kez daha vurdu. Baba!! Dinliyor musun???
  - Baba (gözünü televizyondan ayırmadan): Kelimesi kelimesine dinliyorum.
  - Çocuk: Hayır dinlemiyorsun!!
  - Baba: Hayır hem dinleyip hem de maçı izleyebilirim. Sen devam et anlatmaya.
  - Çocuk: Boşver!!!!
 •  
 • ---Tüm dikkatinizi vererek dinleyin...
  - Çocuk: Ahmet bana yumruk attı ve... Baba, beni duyuyor musun?
  - Baba (tv'den başını kaldırıp çocuğa bakarak) Evet canım.
  - Çocuk: Ve ben de ona vurdum. O da bana hem de daha sert vurdu. O çok kötü biri!
  - Baba: Kaşlarını çatar...Başını sallar
  - Çocuk: Biliyor musun, bundan sonra Hasan'la oynayacağım. O insanlara yumruk atmıyor.
 •  
 • İletişimi, dikkatini vererek değil de, sadece sesiyle katılan biriyle sürdürmeye çalışmak cesaret kırıcı olabilir. Dertlerinizi sizi gerçekten dinleyen birine anlatmak çok daha kolaydır. Bazen ebeveynin bir şey söylemesine bile gerek yoktur. Çoğu kez, bir çocuğun ihtiyacı olan tek şey, ona duygularının anlaşıldığını hissettiren, sıcak, sessiz bir ortam ve göz kontağıdır.
 •  
 • ---Duyguyu reddetmek yerine...
  - Çocuk: Kaplumbağam ölmüş. Oysa bu sabah yaşıyordu.
  - Baba: Bu kadar üzülme tatlım. Ağlama! Bu sadece bir kaplumbağa.
  - Çocuk: Üüüüüüüüüüüü
  - Baba: Kes şunu!!! sana başka bir kaplumbağa alırım.
  - Çocuk: Başka bir tane istemiyorum!!!!
  - Baba: Bak, çok mantıksız davranıyorsun!!!
 •  
 • ---Duyguyu isimlendirin...
  - Çocuk: Kaplumbağam ölmüş. Oysa bu sabah yaşıyordu.
  - Baba: Yoo olamaz, ne kadar kötü.
  - Çocuk: O benim arkadaşımdı.
  - Baba: Bir arkadaşı kaybetmek çok acı verebilir.
  - Çocuk: Ona bir sürü oyun öğretmiştim.
  - Baba: İkiniz beraber bayağı iyi vakit geçiriyordunuz.
  - Çocuk: Onu hergün beslerdim....:(
  - Baba: O kaplumbağayı gerçekten seviyordun....:)
 • Ebeveynler çocuklarını yaşadığı duyguya isim verdikleri koşulda, onun bundan olumsuz etkilenebileceği kaygısını yaşayabilirler. Ancak çocuğu olumsuz duygusundan uzaklaştırma çabasına -yaşadığı duyguyu inkar ederek- girdiğimizde, o daha çok üzülür. Oysa tam tersine çocuk, hissetmekte ve düşünmekte olduklarını, kısaca o anki yaşadıklarını, sözcükler halinde duyduğu zaman rahatlar. Bir başkası, onun iç dünyasında yaşadıklarını anlayabilmiş ve bunu dile getirmiştir.
 •  
 • ---Açıklama ve mantık yerine...
  - Çocuk: Patlamış mısır istiyorum.
  - Anne: Hiç kalmadı hayatım.
  - Çocuk: İstiyorum, istiyorum işte!!!
  - Anne: Daha şimdi sana evde hiç kalmadığını söyledim!!! Gevreklerden al biraz.
  - Çocuk: HAYIR...MISIR İSTİYORUM..!!!
  - Anne: Bak şimdi tam bir bebek gibi hareket ediyorsun!!!
 •  
 • ---Çocuğa isteklerini bir hayal dünyasında sunun...
  - Çocuk: Patlamış mısır istiyorum.
  - Anne: Keşke senin için evde birazcık kalmış olsaydı.
  - Çocuk: Onlardan istiyorum....:(
  - Anne: Ne kadar çok istediğini duyuyorum....:)
  - Çocuk: Keşke şimdi olsaydı....:(
  - Anne: Şöyle kocaman bir kutunun içinde bir sürü patlamış mısır belirmesini sağlayacak sihirli gücüm olmasını isterdim...)
  - Çocuk: O zaman... belki biraz gevreklerden alırım....:)
 •  
 • Çocuklar elde edemeyecekleri bir şey istedikleri zaman, yetişkinler çoğunlukla, çocukların isteklerine ulaşamamalarına mantıklı açıklamalar getirerek karşılık verirler. Ama çocuklar, çoğu kez, açıklama yapıldığı oranda isyankar davranırlar. Bazen, sadece, bir şeyi ne kadar çok istediğinizi anlayan birinin olması, gerçeği kabullenmeyi kolaylaştırır.
 •  
 • ---Sorular ve öğütler yerine...
  - Çocuk: Biri yeni kalemimi çalmış.
  - Anne: Kaybetmediğine emin misin?
  - Çocuk: Hayır kaybetmedim. Tuvalete giderken sıramın üstündeydi.
  - Anne: Eğer eşyalarını orada burada bırakırsan ne olacağını bekliyorsun ki! Önceden de eşyaların başkaları tarafından alınmıştı. Bu ilk değil! Sana her zaman değerli eşyalarını sıranın içine koymanı söylüyorum. Senin sorunun beni hiç bir zaman dinlememen!!!
  - Çocuk: Üffff...Beni rahat bırak!!!!
  - Anne: Küstahlaşma!!!
 •  
 • ---Bir sözcükle onaylayın (öyle mi?...hımmm...gibi)...
  - Çocuk: Biri yeni kalemimi çalmış.
  - Anne: Öyle mi?
  - Çocuk: Tuvalete giderken sıramın üzerindeydi ve biri onu almış.
  - Anne: Hııımmm
  - Çocuk: Bu üçüncü kalem çaldırışım oldu.
  - Anne: Yaaa
  - Çocuk: Biliyorum. Bundan sonra sınıftan çıkarken, kalemlerimi sıramın içine koyacağım. Sen bana bunu söylemiştin.
  - Anne: Tamam canım...:)
 •  
 • Herhangi bir tarafından sorgulandığı, suçlandığı veya öğüt verildiği zaman, çocuğun yapıcı ve olumlu düşünmesi zordur. Basit bir "yaaa...hııımmm...anlıyorum...." bile bazen çok işe yarar. Bu tür onaylamalar, anlayışlı, sıcak bir "hımm" la da pekiştirildiğinde, çocuğa kendi duygu ve düşüncelerini keşfetmesi için ortam hazırlar ve kendi çözümlerine ulaşmasını sağlar.
 • Günlük yaşam içinde anne-baba-çocuk üçgeninde yaşanan, "yap"lar, "yapma"lar, ağlamalar, bağırışlar, isyanlar, yüksek ses tonu, kızmalar, küsmeler, cezalar, tehditler...vb. davranış ve tutumlar zaman içinde ilişkileri uzak ve tek yönlü iletiler haline getirebilir. Oysa iletişim, karşılıklı mesaj akışı anlamını taşır. Güç mücadelesine girmek yerine, pratik ve daha az yorucu olan yöntemi seçmeye ne dersiniz?
 •  
 • ---Bunun yerine...
  - Baba: Banyoda işin bittikten sonra ışığı söndürmeni sana kaç kere söylemek zorundayım!!!

 • ---Durumu anlatın...
  - Baba: Banyodaki ışık açık kalmış.

  ---Bunun yerine...

  - Anne: Şu köpeği hala dışarı çıkarmadın. Bir köpeğin olmasını hak etmiyorsun!!!

 • ---Durumu anlatın...
  - Anne: Fatoş, Elvira kapının dibinde bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyor.
 •  
 • İnsanlar size nerede hatalı olduğunuzu söylerken, gerekeni yapmak zordur. Yetişkinlerin sorunu dile getirip, açıklık kazandırmaları, çocukların o anda yapmaları gerekeni, kendi kendilerine bulmalarına yardımcı olacak bir ortam hazırlar.
 •  
 • ---Bunun yerine...
  - Baba: Eğer seni bir daha duvarlara yazı yazarken yakalarsam, sopayı yiyeceksin!!!

 • ---Bilgi verin...
  - Baba: Duvarlara yazı yazılmaz. Yazmak için kağıt kullanabilirsin.
 •  
 • ---Bunun yerine...
  - Anne: Ev işlerine birazcık yardımcı olmak hiç aklına gelmez değil mi?

 • ---Bilgi verin...
  - Anne: Şimdi akşam yemeği için sofra kurulmuş olsaydı, gerçekten çok iyi olurdu.
 •  
 • Bilgi verilmesini kabullenmek, suçlamaya katlanmaktan daha kolaydır. Çocuklar, olan biten hakkında bilgilendirildikleri zaman, çoğunlukla yapılması gerekeni anlarlar.
 •  
 • ---Bunun yerine...
 • -         Anne: Deminden beri size pijamalarınızı giymenizi söylüyorum. Oysa sizin yaptığınız tek şey, etrafı dağıtmak. TV izlemeye başlamadan pijamaların giyileceğini konusunda anlaşmıştık. Fakat ben buna yönelik davranışta bulunan birilerini göremiyorum...
 • -         ---Bir sözcükle özetleyin...
 • -         Anne: Çocuklar...PİJAMALARRR!!!!
 •  
 • Ayrıntılardan arındırılmış mesajlar, çocuğun sorunun çözümüne yönelik davranmasını hızlandırır.
 •  
 • ---Bunun yerine...
  - Anne (okuldan yeni gelen çocuğuna): Öğretmen kompozisyonunu nasıl buldu? Matematik yazılısından kaç aldın? Bugün hangi derslere çalışman gerek? Oynamaya çıkacak mısın? Hırkan neden kirlendi? Düştün mü yoksa?....

 • ---Çok fazla soru sormayın...
 • - Anne (okuldan yeni gelen çocuğuna): Selam tatlım. Seni gördüğüme sevindim.
 • Çok fazla soru, kişinin özel yaşamına fazlasıyla karışılıyormuş hissine kapılmasına neden olabilir. Çocuklar, konuşmak istedikleri zaman onu dinleyecek birinin olduğu güvenini duymak isterler, konuşmaya zorlanmak değil!
 •  
 •  
 •  
 • Önerilen kaynaklar:
  Atabek, E. (1995). Çocuklar, Büyükler ve Tavşanlar. Altın Kitaplar: İstanbul.
  Aydoğmuş, K. ve arkadaşları (1992). Ana-Baba Okulu. Remzi Kitabevi: İstanbul.
  Clarke, J. I. (1996). Çocuk Bakımı ve Eğitimi – I. Papirüs Yayın Dağıtım: İstanbul.
  Gordon, Thomas (1996). E.A.E. Etkili Anababa Eğitimi: Aile İletişim Dili. Sistem Yayıncılık.
  Gordon, Thomas (1996). E.A.E. Etkili Anababa Eğitiminde Uygulamalar. Sistem Yayıncılık.
  Navaro, Leyla. Beni Duyuyor Musun? Ya-Pa yayınları: İstanbul.
  Yavuzer, Haluk (1996). Çocuk Eğitimi El Kitabı. Remzi Kitabevi: İstanbul.
 •    
 •                                             DERLEYEN: SUNA GÜLÇEK

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret1787973
Saat
Takvim
Hava Durumu