Üyelik Girişi
fenciyim
Site Haritası

Öğretmen Davranışları Ve Neden Olduğu İstenmeyen Öğrenci Davranışları


ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE NEDEN OLDUĞU OLASI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI  2010-02-07

Aşağıda öğretmenlerin yaptıkları veya yapmadıkları davranışların  neden olduğu, olası istenmeyen öğrenci davranışları verilmiştir.

 

 
ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

1- Notla tehdit etme1- Korku,not için çalışma,otoriteye itaat
2- Ceza olarak ödev verme2- Dersten soğuma,isyan
3- Sadece anlatım yöntemini kullanma derse güdülememe,cesaretlendirmeme,espiritüel olmama3- Hayal kurma, başka şeylerle ilgilen-me,derse katılmama, dağınık ilgi
4- Ödevleri kontrol etmeme4- Ödevleri yapmama, eksik yapma veya özenle yapmama
5- Sınıfa sırtını dönme5- Başka şeylere yönelme
6- İstenmeyen davranışları düzeltmeme6- İstenmeyen davranışları sürdürme
7- Sadece başarılı olanlara söz hakkı verme7- Diğer öğrencilerin söz istememe davranış-larını pekiştirme
8- Yanlış davranışı veya yanıtı aşırı eleştirme, olumsuz sözlerle etiketleme 8- Söz hakkı istememe, okula gelmeme
9- Öğretmediği konularda sınav yapma9- Kopya çekmeye yönelme
10- Dersi iyi planlayamama, öğrencileri boş bırakma10- Ders dışı olumsuz etkinliklere yönelme
11- Zorlama ile disiplin sağlama11- Okul eşyalarına zarar verme,pasif veya saldırgan olma
12- Sınıfta herkesin görebileceği yerde durmama12- Görülmeyen öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönelmesi
13- Öğrencilerin psikolojik,sosyal,akademik yeterlik ve gelişim dönemleri gibi özelliklerini tanımama13- Saldırgan veya pasif olma
14- Öğrencilerin ekonomik durumuna bakmadan araç gereç isteme14- İçine kapanma, hırsızlık,okula gelmeme
15- İstenen davranış hakkında bilgilen-dirmeme15- İstenen ve istenmeyen davranışı ayırt edememe
16- Öğretmenin kendi davranışları ve diğer öğretmenlerin davranışları arasındaki tutarsızlık16- İstenen ve istenmeyen davranışı ayırt edememe
17- Öğrencinin davranışı yerine kişiliğini eleştirme17- Çekingen olma,içine kapanma, iletişim-sizliği pekiştirme
18- İstenen davranış için uygun ortam oluşturmama18- İstenmeyen davranışı sürdürme
19- İstenen davranış için uygun pekiştireci zamanında vermeme19- İstenen davranışı gösterememe
20- Haklı ile haksız öğrenciyi ayırt edememe20- Öğretmene ve derse karşı olumsuz tutum ve davranış
21- Cinsel,sosyal,ekonomik ve başarı durumu vb. özelliklere göre ayrım yapma,sürekli aynı öğrencilere sosyal alanlarda görev verme21- Öğretmene ve derse karşı nefret duygusu,kıskançlık,yağcılık,protesto geliştirme
22- Başarı zevkini tattıramama22- Dersle ilgilenmeme,söz istememe
23- Derse girip dersi işleyip dersten çıkma; kitap öğretmeni olma,dersi soğuk atmosferde işleme 23- Derse ve öğretmene karşı olumsuz tutum,isteksizlik
24- İstenmeyen davranışlar üzerinde istenenlerden daha fazla durma, an konuyu kesip ayrıntılarla fazla ilgilenme24- Karşı koyma,meydan okuma,duyguları saklama,başkalarını suçlama,dikkati dağıtma
25- Bazı öğrencilere ismi ile hitap ederken diğerlerine hitap etmeme25- Kıskançlık, öğretmenden ve dersten soğuma
26- Ödül ve cezayı adil kullanmama26- Kıskançlık,derse ve öğretmen karşı olumsuz tutum
27- Körü körüne itaate alıştırmak için disiplin cezası verme, başarısız olarak değerlendirme27- Güven duygusunu zedeleme, haklarını savunamama, haksızlığa itiraz etmeme
28- Ana dilini iyi kullanmama ( örn. Argolu konuşma ) 28- Argolu konuşma
29- Başarılı ile başarısız öğrencileri akademik açıdan ayırt edememe ( örn. Her ikisine de aynı notu verme )29- Derse ilgisiz, öğretmene sevgisiz olma, protesto geliştirme
30- Fiziksel ceza verme30- Arkadaşlarıyla sorunlarını kavga ederek çözmeye çalışma, yalancılık, aşırı kaygı,karşı gelme,kişiliksiz davranışlar

                            fenciyim.com


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam144
Toplam Ziyaret1777773
Saat
Takvim
Hava Durumu