Üyelik Girişi
fenciyim
Site Haritası

Bilim İnsanları

 Bilim İnsanları

Galileo Galilei Fizikçi - Pizza, Padua, Floransa - Deneysel fiziğin (Deneyler üzerine kurulu ve yeterli deneylerle doğrulanmamış olan teorileri reddeden bir araştırma metodu) kurucusu olarak kabul edilir. Dünyanın yuvarlak olduğunu söylediği için idam cezasına çarptırıldı ancak cezası uygulanmadı.
 
Otto von Guerick: (1602 – 1688): Fizikçi Magdeburg, Hamburg - Pompa ile monometreyi icat ederek boş bir odanın ve havanın özelliklerini araştırdı. Önce bir vakum yaparak havanın ağırlığım belirledi.
 
Sir Isaac Newton (1643 – 1727): Fizikçi, Cambridge, Londra - Hareket, yerçekimi, kütle, güç, ağırlık ve hız kavramlarını açıkladı. Işığın kırıldığım keşfetti ve aynalı teleskopu buldu, ayrıca "Akustik" ses bilgisinin kurucusudur.
 
Charles Augustin de Coulomb (1736 – 1806): Fizikçi, Subay ve Fransa Milli Eğitim müfettişi. Elektrik yüklü cisimlerin birbirine olan etkilerini inceledi. Kendisine hürmeten elektrik kümesinin birimine onun adı verilir.
 
Kont Alessandro Volta (1745 – 1827): Fizikçi - Pavia, Padua - Birçok galvanik elementi bir pilde birleştirerek, kondensatörü elektroskopu buldu. Gerilim birimi onun isminden gelmektedir.
 
Andre Marie Ampere (1775 – 1836): Fizikçi - Paris -Manyetik güçlerin elektrik güçleriyle temellendirildiği bir manyetizma teorisi geliştirdi. Elektrik akımlarının karşılıklı tesirlerini buldu ve gerilim ile elektrik aküm kavramlarını ortaya attı. Elektrik akımı şiddet birimine onun adı verilmiştir.
 
Hans Christian Oersted (1777–1851): Fizikçi - Kopenhag Pusula iğnesinin elektrik akımının etkisiyle yön değiştirdiğini ve bu sayede de elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi buldu.
 
Michael Faraday (1791 – 1867): Kimyager ve Fizikçi Londra - Elektromanyetik endüksiyonu buldu, elektrik ve manyetik alan biçimleri hakkında düşünceler ortaya attı. Ayrıca elektrik akımının kimyasal etkilerini buldu. Faraday kanunları.
 
Jalius Robert Mayer (1814 - 1878): Doktor ve Fizikçi Heilbronn - Diğer enerji biçimi olarak ekledi ve bu münasebetle enerji korunumu teoremini ilk olarak bütün genelliğiyle formüle etti.
 
James Prescott Joule (1818 - 1889): Fizikçi Manchester Güç ve ısı ilişkisine dair ölçümler yaptı ve Mayerden ayrı olarak enerji korunumu kanununu buldu.
 
James Watt (1736 - 1819): Mekanisyen - Glasgow Üniversitesi - Sanayide kullanılabilen ilk buhar makinesini yaptı. İlk olarak suyun buharlaşma ısısını belirledi ve iş gücü kavramını (beygir gücü) tekniğe kazandırdı. Güç birimine (işgücü) onun adı verildi.
 
George Stephenson (1781 - 1848): Mühendis Chesterfield, 1829'da bir yarışma için buharlı lokomotifin ilk örneği olan Rokef i yaptı. İlk Alman demiryolları için yapılan lokomotif de onun eseridir.
 
Garls Zeiss (1816 - 1888): Üniversite mekanisyeni - Jena - 1846'da bilim adamı Ernst Abbe ve cam uzmanı Otto Schot ile ortak çalışmaları sonucunda, dünyaca üne kavuşan bir mikroskop yapımevi kurdu.
 
Werner von Siemens (1816 - 1892): Önceleri topçu subayı daha sonra Berlin'de serbest müteşebbis. En önemlisi çift demirli Jenaratör ve dinamo olan pek çok buluşlar yaptı (Örn: Elektrikli telgrafı geliştirdi)
 
Kont Ferdinand von Zeppelin (1838 - 1917): Subay - Prusya - Hava gemilerinin yapımı için önemli araştırmalar yaptı. Bütün elverişsiz şartlara rağmen 1901'de yönlendirilebilen, hafif metal kaplı ilk hava gemisini yapmayı başardı.
 
Carl Güstaf Patrik de Laval (1845 - 1913): Mühendis - Stocholm - Buharlı türbinini bulanlardan biridir. Ayrıca "Laval üfleci" adı verilen, uçan gazlara büyük bir hız sağlayan, değişik biçimli bir üfleç yaptı.
 
Thomas Alva Edison (1847 - 1931): Mucit - Menlo Park (Newjersey) - "Kömür taneli" bir mikrofon yaptı, ayrıca bir fonograf ve kömür telli bir ampul yaptı. İlk olarak bir buhar makinasını bir akım üreticisine bağlayarak ilk elektrik fabrikasını kurdu. Bir film kaydedici ve hareketli film projeksiyonu için bir alet ve pek çok cihaz buldu.
 
Rudolf Diesel (1858 - 1913): Makina Mühendisi - Münih - Şimdiye kadar bulunan en rasyonel "yanmalı motor"un (Diesel - motor) yaratıcısıdır.
 
Victor Kaplan (1876 - 1934): Mühendis - Avusturya - Kendi isminin verildiği su türbinini buldu.
 
Wemher von Braun (1912 - ): Mühendis, Sıvı yakıtla çalışan ilk roketi yaptı. Böylece yanma süresi ile itme gücünün kesinliği mümkün oldu Amerikan uzay uçuşları programının yöneticisi olarak dünyanın ilk "Ay Roketi"ni, Satürn V'si geliştirdi.
 
Dimstrij Iwanowitsch Mendelejew (1834 - 1907) Profesör - Petersburg (Leningrad) -Elementlerin periyodik cetvelini oluşturdu. Arada kalan boşlukların yerini alacak elementlerin özelliklerini sayabiliyordu. (Bu boşluklar, henüz bu elementlerle karşılaşılmadığı için meydana gelmişti.)
 
Ludwing Boltzmann (1844 - 1906): Profesör Viyana, Graz, Münih - Daha çok ısı teorisi alanında çalıştı ve istatistik metotlar kullanarak olasılık ve entropisinin temelini atan ilişkileri keşfetti.
 
Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923): Profesör - Marburg, Strapburg, Würzburg, Münih, 1901'de kendi adıyla anılan ışınlan keşfettiği için fizik dalında ilk Nobel ödülünü aldı.
 
Karl Ferdinand Braun (1850 - 1918): Profesör Marburg, Strapburg, Karlsruhe, Tübingen -Telsiz Telgrafın gelişmesi için yaptığı hizmetlerden ötürü 1909'da Guglietma Marconi (Bologna'lı mühendis) ile birlikte Nobel ödülünü aldı. Katot osilografi buldu.
 
Hendrik Atoon Lorentz (1853 - 1928): Profesör - Yeyden 1902’den Peter Zeemann ile (Amsterdam’da profesör) manyetizmanın radyasyonfenameni üzerindeki etkisi konulu araştırmalarıyla fizik dalında Nobel’e layık görüldü.
 
Heiorich Hertz (1855 - 1894): Profesör - Karlsruhe, Bonn telsiz telgraf ve radyonun çıkış noktası olan elektromanyetik dalgalan keşfetti. Frekansın birimine onun adı verilmiştir.
 
Marie Skiodowska - Curie (1867 - 1934): Pierre Cuire'nin (Paris'te profesör) ile birlikte Nobel Fizik ödülünü 1911'de de Nobel Kimya ödülünü aldı.
 
Max Planek (1858 - 1947): Profesör - Berlin - Enerjinin süreksizliği ile ilgili varsayımını açıklayabilmek için kendi adıyla anılan "etki kuvantumu"nu ortaya attı ve Kuvantum teorisini tanımladı. 1918'de Nobel Fizik ödülünü aldı.
 
Arnold Sommerfeld (1868 - 1951): Profesör Clausthal, Axchen, Münih - Kuvant teorisinin atom yapısı üzerinde kullanımını geliştirdi ve tayf çizgileri ile ilgili kullanılabilir bir teori oluşturdu.
 
Eraest Rutherford (1871 - 1937): Profesör Montreal, Manchester, Cambridge -Radyoaktiviteyi açıkladığı için 1908'de Nobel Kimya ödülünü aldi. Çeşitli atom teorilerinden birisi de ona aittir. Ayrıca ilk yapay atom çekirdeği değişimini de o meydana getirmiştir.
 
Ludwig Prandti (1875 - 1953): Profesör - Göttingen - Daha çok aero ve hidrodinamik ile uğraştı ve modern tandans (akım) bilimini temellendirdi.
 
Otto Hahn (1879 - 1968): Profesör - Berlin, Çekirdeğin kimyasal tetkikiyle ilgilendi ve Uranyum ayrılımını keşfetti. 1944'de bunun için Nobel kimya ödülüne layık görüldü.
 
Albert Einstein (1879 - 1955): Patent daire şubesi şefi Bern - Profesör - Zürich, Prag Berlin, Princeton - İzafiyet teorisinin yaratıcısıdır. Fakat 1921'de Nobel ödülünü alması, elektrik ışığının efektlerini kuvant teoriyle açıklaması sayesinde oldu. Madde - enerji ilişkisini, ünlü E = mc2 formülü ile açıkladı.
 
Max von Laue (1879 - 1960): Profesör - Zürih Frankurt, Berlin, Göttingen - Röntgen ışınlarının kristalden geçerken kırıldıklarını bulduğu için ve atom yapısı üzerine yaptığı incelemelerden dolayı 1914 de Nobel fizik ödülünü aldı. Röntgen ışınlarının dalga özelliklerini kanıtladı.
 
Niels Bohr (1885 – 1962): Profesör - Kopenhag, Kendi ismiyle anılan atom modelini yarattı ve elementlerin periyotik cetvelinin oluşumuyla ilgili bir teori ortaya attı. 1922'de Nobel fizik ödülünü aldı.
 
Louis Victor Prince de Broglie (1892 – ) Profesör Paris - Dalgalar mekaniğin temelini attı, dalga ve yayın kuramlarını fiziğe soktu. Erwin Schrödinger (Profesör Stuttgart, Breslau, Zürih, Berlin, Graz Dublin, Viyana - 1923 Nobel ödülü) sonradan onun düşüncelerinden yararlanarak dalgalar mekaniğim geliştirdi ve 1929 Nobel ödülünü aldı.
 
Enrico Fenni (1901 – 1954): Profesör - Floransa, Padua, Newyork, Chicago - Keni adıyla anılan elektron reaktörünün çalışmaya başlamasını sağladı. 1938'de Nobel Fizik ödülünü aldı.
 
Werner Heisenberg (1901 – ): Profesör, Leipzig, Berlin, Göttingen, Münih - Matris mekaniğini oluşturarak, adıyla anılan kesinlik ilişkisini buldu ve atom çekirdeğinin proton ile nötronlardan oluştuğunu kanıtlayarak, 1932'de Nobel Fizik ödülünü aldı.
 
William Shockley (1910 – ): Endüstri Fizikçisi - Murray Hill, Nevvyork - Katı cisimlerin fiziği konusunda çalıştı ve 1956'da çalışma arkadaşları Walter H. Brittain ve John Bardeen (Profesör - Illinois Üniversitesi) ile birlikte, transistoru geliştirdiği için Nobel fizik ödülünü aldı.
 
Alexander Graham Bell Amerikalı Fizik bilgini: 1841 de Edinbourg da doğdu. 1922'de Kanada'nın Halifax şehrinde öldü. Edinbourg da ve sonra Almanya'nın Wurtzburg Üniversitesinde öğretim gördü. Telefonun bulunmasına katkıda bulunanlar arasında, en çok katkısı olan, telefonu çalıştıran ve bulan odur.
 
Marcoci İtalya Fizik Bilgini MARKONİ 1878 de Roma'da doğdu. 1937 de yine ROMA'da öldü. 1899 da ilk telsiz telefonu ve telsiz telgrafı keşfetti. 1909 da NOBEL fizik ödülünü aldı.
 
John Dalton (Con Dalton): 1776 da doğmuş ve 1844 de ölmüştür. Maddelerin atomlardan oluştuğunu bilimsel olarak ilk defa ortaya koyan bilgindir.
 
Ohm 1787 de doğmuş ve 1854 de ölmüştür.
 
Luis Pasteur 1822 de Fransa'nın DOLE kasabasında doğdu, 1895 de PARİS civarında öldü. Paris Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu. Mayalanmayı, çeşitli mikroplan ve Kuduz seromunu, Şarbon Hastalığının mikrobunu keşfetti.
 
Linnaeus (Linne) 1707 de İsveç'te doğdu. Upsal Üniversitesinden mezun oldu. Hekimlik öğrenimi de yaptı. Upsal üniversitesinde Botanik profesörlüğü yaptı. Canlıların sınıflandırılmasını bilimsel olarak ilk defa yapan bilgindir. 1778 de Upsal da öldü.
 
Jonas Salk 1914 de doğan tıp bilginidir. Çocuk felcine karşı aşı geliştirmiştir.
 
Havking: Evrenin oluşumu, uzay ile ilgili konulardaki çalışmaları günümüze ışık tutuyor.

                                 

                                  alıntı.                    


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam86
Toplam Ziyaret1783034
Saat
Takvim
Hava Durumu