Üyelik Girişi
fenciyim
Site Haritası

GÖSTERİ DENEYLERİ

            GÖSTERİ DENEYLERİNİN YAPILIŞLARI  

 

 GÜLÜN MUCİZESİ
Deneyin Adı:
Kırmızı gülün rengini değiştirme
Deneyin Amacı:
Gülün yapısında bulunan pigmentlerdeki Mangan, SO2 gazı ile Mn+2 ye indirgenir, tekrar HCl içine daldırılması ile yükseltgenerek kırmızı renk güldeki renk değişimi oluşturmak.
Deneyin Yapılışı:
Fayans üzerine S (kükürt) tozu dökülerek bek alevinde yakılır. Çıkan SO2 gazının üzerine kristalizuvar kapatılarak gül bu SO2 gazında bekletilir.
Kırmızı gülde beyazlaşma gözlenir.
Beyazlaşan kırmızı gül derişik HCl içine daldırılır. Beyaz gülün bir süre sonra kırmızıya dönüştüğü gözlenir
        
   RENKLİ ALEVLER
Deneyin Amacı:
Renkli alevler oluşturabilme
Malzemeler: 4 adet sprey şişe, etil alkol, CuSO4, NaCl, KCl, CaCl2, Al tozu, Cu tozu
Deneyin Yapılışı:
a)   10 ml etil alkol içinde bir mik. CuSO4 çözülür.
b)   10 ml etil alkol +  NaCl
c)   10 ml etil alkol +  KCl
d)   10 ml etil alkol + CaCl2
Bek alevinde sprey ile bu karışımlar ayrı ayrı sıkılarak renkler gözlenir.
a) Yeşil renk   b) Sarı renk   c) Mor alev d) Kırmızı alev
Yarım spatül Al tozu bek alevi üzerine dökülürse metal parlaklığında ışık saçar.
Yarım spatül Cu tozu bek alevine dökülürse yeşil renk vererek alev oluşturur.

         
   YANMAYAN PARA
Deneyin Amacı:
Kağıt parayı ateşe tutarak yanmaz durumu oluşturma
Malzemeler: İsopropil alkol, su, çakmak, pens, beher, kağıt para
Deneyin Yapılışı: İsopropil alkol çözeltisi bir beherde (300 ml) hazırlanır. Kağıt para pens yardımıyla çözelti içine daldırılır, çıkarılır ve çakmak ile yakılır. Paranın yanmadığı gözlemlenir.

        
    PARALEV
Deneyin Amacı:
Parafin ile alev oluşturma
Malzemeler: Parafin, deney tüpü, maşa, bek, buz, beher, su,termometre
Deneyin Yapılışı: Deney tüpünün yarısına kadar parafin parçaları koyulur. Beherin içine su konur. Buz ilavesi ile suyun 10 C olması sağlanır. Parafin 400 C ye kadar ısıtılır. (parafin tüpün içinde sararıncaya kadar kadar). Isıtılan parafin hemen 10 C deki behere tahta maşa ile tutularak dik şekilde daldırılır.

       
  SİHİRLİ BALON
Deneyin Amacı:
Gazlar ile renk değişimi yaratmaMalzemeler: Erlen, balon, NH4HCO3, lahana suyu, süzgeç kağıdı, bek alevi
Deneyin Yapılışı: Önceden hazırlanmış lahana suyuna yuvarlak süzgeç kağıdı daldırılır. Kurutulur. (mor renge boyanır.) Erlene 2 spatül amonyum bikarbonata koyulur. Bek alevine alınır ve ağzına balon takılır. Balonun bir süre şiştiği gözlenir. Şişe balonun ağzından gaz kaçağı olmaması için sıkılarak erlenden ayrılır.
Boyanmış süzgeç kağıdına tutulur. Süzgeç kağıdındaki mor rengin açıldığı gözlenir.
NH4HCO3    à    NH3 + H2O + CO2

        
     KAN KOKTEYLİ
Deneyin Amacı:
Kan ile kokteyl görüntüsü oluşturabilme
Malzemeler:
10 ml kan, 10 ml H2O2, kokteyl bardağı
Deneyin Yapılışı: 10 ml kan kokteyl bardağına alınır. %30 luk 10 ml H2O2 damlalık yardımıyla bardağın dibinden kana enjekte edilir.
Kokteyl bardağında beyaz-kırmızı kokteyl oluşur.

       
   KİMYASAL YILBAŞI AĞACI
Deneyin Amacı:
Bakır ağacı gümüş ile kaplayarak yılbaşı ağacı görüntüsü oluşturma
Malzemeler:
AgNO3 çözeltisi, Cu tellerden oluşan ağaç, Cam tank
Deneyin Yapılışı:
Cu ağaç cam tank içine yerleştirilir. Tank içine AgNO3 çözeltisi ilave edilir. Bir süre sonra çözeltinin maviye dönüşüp, Ag iyonlarının ağacı sardığı gözlenir.
    
       KİBRİT OLMADAN ATEŞ YAKMA
Deneyin Amacı:
Suyla başlayan bir yanma tepkimesi oluşturabilme
Malzemeler:
Zn tozu, NH4Cl, NH4NO3, porselen havan
Deneyin Yapılışı:
Her üç kimyasaldan 1 spatül porselen havana konur. Karıştırılır. Homejenize olduktan sonra, izleyenlere göstermeden masa altından ıslatılan el ile 1-2 damla su damlatılır. Bir süre sonra ZnO (beyaz duman) oluşur. Daha sonra yanma başlar.     Zn +  NH4NO3   à    ZnO+ N2 + 2H2O
      
    GÜMÜŞ AYNASI
Deneyin Amacı:
Gümüş aynası oluşturabilme
Malzemeler:
AgNO3, C6H12O6(glikoz), NH3, deney tüpü
Deneyin Yapılışı:
AgNO3 çözeltisine çökelek oluşuncaya kadar NH3 + glikoz koyulur. Deney tüpü ısıtılır. Tüp çeperinde ayna oluşumu gözlenir.
      
   YAPAY YANARDAĞ
Deneyin Amacı:
Yapay yanardağ oluşturma
Malzemeler:
Amonyum dikromat
Deneyin Yapılışı:
Yanmaz bir yüzey üzerine bir miktar amonyum dikromat koyulur. Bir kibrit yardımı ile tutuşturulur. Yapay yanardağ oluşumu gözlenir.
(NH4)2Cr2O7    à    Cr2O3 + N2 + 4 H2O
     

   ATEŞ YAZISI
Deneyin Amacı:
NaNO3 kullanarak süzgeç kağıdı üzerine ateşle yazı yazabilme
Malzemeler:
NaNO3, sulu boya fırçası, beher, su, spor ayak
Deneyin Yapılışı:
Bir beher içine 10 ml saf su koyulur. Doygun çözelti hazırlamak üzere NaNO3 ilave edilir. Süzgeç kağıdı üzerine fırça yardımı ile NaNO3 ile istenilen bir yazı yazılarak kurutulur. Süzgeç kağıdı spor ayaklara tutturulur. Yazının bir ucundan çakmak ile yakılır ve yakmaya son verilir. Yazının durmaksızın yandığı gözlenir.
        
  SUYUN DANSI
Büret içine saf su doldurulur. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtülerek yüklenir. Büret musluğu açılır. Musluktan akan suya ebonit çubuk yaklaştırılır. Suyun hareketi gözlenir.
        
    YUMURTANIN ŞİŞEYE GİRMESİ
Deneyin Amacı:
Kaynamış yumurtayı bozunmadan şişe içine koyabilme
Malzemeler:
Kaynatılmış yumurta, şişe, alkol, kibrit, kağıt
Deneyin Yapılışı:
Meyve suyu şişesi içine 5 ml civarında alkol koyulur. Kağıdın ucu yakılır. Şişe içine daldırılarak şişe içinde yanma başladığı anda haşlanmış yumurta şişenin ağzına getirilir.
Yumurtanın hızla şişenin içine hareketi gözlenir.
 
          KİMYASAL AKVARYUM
Sodyumsilikat çözeltisi akvaryum şeklindeki cam kap içine doldurulur. Spatül ile Demir III nitrat, Nikel nitrat, Kobalt nitrat tuzları ilave edilir. Bir süre beklenir. Kimyasal akvaryum görüntüsü oluşur.Kükürt gazı elde edilir mavi turnusol suya batırılarak bu gaza tutulur turnusol kırmızılaşır. Asit yağmurları nasıl olur etkinliği. Pamuk aseton, alkol,su ile ıslatılır sırasıyla dereceye sarılır. Isı farkları ölçülür. Oda sıcaklığındaki termometre pamukla sarılır. Sıcaklık not edilir. Sonra sulu pamukla sarılır. Sıcaklık yine not edilir. Sonra kuru pamukla sarılarak oda sıcaklığına getirilir. Diğerleri tekrarlanır. Buharlaşma nedir, buharlaşmada ısı alış verişi nasıldır, buharlaşma ısılarını karşılaştırınız gibi sorular sorulur.    

 

 Deney 4: Demirin paslanması sırasında havanın hacminin belirlenmesi.   

1)      Bir parça ıslatılmış bulaşık teli 1ml’lik bir şırınganın üst kısmına yerleştirilir. Şırınga renkli su içeren şişeye batırılarak içinde 1 ml hava hapsedilir.

2)      Aynı işlemler kuru bulaşık teli ile tekrarlanır (sağdaki şişe).

3)      Yarım gün sonra içinde ıslatılmış çelik tel bulunan şırıngadaki havanın 100’de 20’sinin renkli suyla yer değiştirdiği görülür. Birkaç gün beklendiğinde havanın hacminde daha fazla bir azalma görülmeyecektir.

4)      Yarım gün sonra içinde kuru çelik tel bulunan şırıngadaki havanın hacminde ise hiçbir azalma görülmeyecektir.

5)          Sağdaki resimde ıslatılmış demir yününün paslandığı görülmektedir. 1,0 ml hava içindeki 0,2 ml oksijen paslanma sırasında demire katılmıştır. Su, paslanma reaksiyonunda su gereklidir; kuru demirin bulunduğu şırıngadaki hava kullanılmamıştır.  

 

  Deney 5: Hava basıncı ve kaynama: Daha düşük hava basıncındaki su daha düşük sıcaklıkta kaynar.

Bu, çok sıcak suyla yapılan bir deney olduğu için çocuklar bu deneyi yaparken yanlarında mutlaka bir yetişkin bulunmalıdır.Su kaynarken, su buharı basıncı hava basıncına eşit olur. Yüksek bir dağda hava basıncı normalden düşük olur: Suyun kaynama noktası 100° C’nin altındadır  

 

  1)   50 ml’lik infüzyon balonunun içine 20 ml’lik kaynayan suyu doldurunuz. Kapağını tıpa ile kapatınız.2)      Şırınganın iğnesini şişenin kapağına batırarak pistonu çekiniz. Bu işlemle su tekrar kaynamaya başlar.Sıcak suyun üzerindeki basınç düştüğü için su kaynamıştır  Öğretmen Notları:

-          NaCl(s) + CuSO4(s) → tepkime yok.

-          2NaOH(s) + CuSO4(s) → NaSO4(s) + Cu(OH)2(k)

-          Na3PO4 + CuSO4(s) → tepkime yok.

-          NaCl(s) + AgNO3(s) → NaNO3(s) + AgCl(k)

-          NaOH(s) + AgNO3(s) → NaNO3(s) + AgOH(k)

-          Na3PO4(s) + AgNO3(s) → 2NaNO3(s) + AgNO3(k)

 

Öğretmen Notları:

-          NaCl(s) + CuSO4(s) → tepkime yok.

-          2NaOH(s) + CuSO4(s) → NaSO4(s) + Cu(OH)2(k)

-          Na3PO4 + CuSO4(s) → tepkime yok.

-          NaCl(s) + AgNO3(s) → NaNO3(s) + AgCl(k)

-          NaOH(s) + AgNO3(s) → NaNO3(s) + AgOH(k

)-          Na3PO4(s) + AgNO3(s) → 2NaNO3(s) + AgNO3(k)   

      BALONDAN ŞİŞ GEÇİRME NUMARASI      

Bir balondan şişi geçireceksiniz fakat balon patlamayacak. Bu olabilir mi? Bunun için bir balon, bir şiş ve biraz vazeline ihtiyacınız var. Elinize bolca vazelin alıp şişin her yerine sürün. Sonra şişi balonun ağzının karşı tarafındaki ucundan döndürerek içeri sokun. Sonra da ağzına yakın bir yerden şişi tekrar çıkarın. Balon bu halde on dakika kadar kalacaktır. Çayın demi ve suyunun karışmaması mümkün mü? Evet! İşte size karışmayan sıvılar! Bir çay bardağına yarısına kadar sıcak su doldurun. Sonra içine 2 tatlı kaşığı dolusu şeker koyup karıştırarak şekeri olabildiğince eritin. Sonra demi bir çay kaşığıyla çok yavaş bir şekilde bardağın kenarından dökün. Dem şekerli suya karışmadan yukarıda asılı kalacaktır.
Aynısını zeytinyağı ile denemeye ne dersiniz?

Pet şişe içine yanan kağıt atılır. Ağzı yumurta ile kapatılır. Şişenin içe doğru yapışması izlenir.

                         alıntı.                   


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret1787975
Saat
Takvim
Hava Durumu