Üyelik Girişi
fenciyim
Site Haritası

Proje Nedir? Nasıl Hazırlanır?

  •                           PROJE                                              
Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projeler yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.
  • Proje Nasıl Hazırlanır? 
Öncelikle kendimize sormamız gereken soru PROJE NEDİR sorusudur. Proje; bir amacı olan, bu amacın gerçekleştirilmesi için faaliyetlerin yazıldığı, bu faaliyetler için belirli bir sürenin olduğu ve bütçesi olan bir metindir. Bu tanımı açtığımızda, hedefi olmayan, faaliyetlerin ayrıntılarıyla yazılmadığı ve dolayısıyla bütçesi de olmayan bir teklifin proje olmadığı olsa olsa bir proje fikri olduğu hemen anlaşılacaktır.  Her şeyden önce ifade etmek gerekir ki, bir proje hazırlanırken amaçlar çok iyi belirlenmeli ve aktiviteler, amaca uygun olarak seçilmelidir. Bir çok proje iyi tanımlanmadığından veya hedefleri başta iyi saptanmadığından başarısız olur. Projenin amacı, kapsamı, getirmesi beklenen yararlar çok net olarak anlatılıp ifade edilmelidir. Proje yazıya geçirilirken, mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır cümleler kurmak, yuvarlak ve muğlak ifadelerden kaçınmak gerekir. Anlaşılır bir Türkçe kullanmak ve gereksiz tekrarlardan uzak durmak da konuda bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olacak diğer faktörlerdendir. Yazılı anlatımı destekler nitelikte, şekil tablo, formül vb materyal kullanılması son derece faydalıdır. Kimi zaman birkaç sayfa ile anlatılamayan bir konuyu küçük bir tablo fevkalade özetleyebilir. Maliyet analizi ve bütçeleme yapılırken, ifade edilen rakamlar piyasa değerlerinin ne çok altında ne de çok üstünde olmalıdır. Günümüz ticari değerleri göz ardı edilerek ortaya konulan maliyet analizi ve rakamlar projeyi başarısızlığa götürecek unsurların başında gelir. Başarılı projelerde harcanan zaman ve çaba önemli olmakla birlikte, dikkatin de önemli faktörlerden bir tanesi olduğu unutulmamalıdır.                                                                                                      alıntı.   
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam86
Toplam Ziyaret1783034
Saat
Takvim
Hava Durumu