Üyelik Girişi
fenciyim
Site Haritası

                  KARIŞIMLAR VE ÖZELLİKLERİ 

  

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

      Karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir: 

 1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar):

Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz. Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su)Süt, ayran, toprak, beton, sis….

A-    Süspansiyon (katı- sıvı)

 Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.

B-    Emülsiyon (sıvı- sıvı)

   Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağ-su, benzin-su, süt…

C-    Aerosol (sıvı- gaz)

 Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler…

 • Heterojen   Karışımların Özellikleri:
 • 1-    Heterojen özellik gösterirler.
 • 2-    Bulanık görünürler.
 • 3-    Dipte çökelti oluştururlar.
 • 4-    Genellikle tanecikleri gözle görülür.
 • 5-    Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar.
 
 • 2-Homojen Karışımlar (Çözeltiler):  Karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışlardır.
 • Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu
 •    Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.
 • A-    Katı-Katı çözeltiler:
 • Alaşımlar =metal+metal
 • B-    Sıvı çözeltiler:
 • Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet
 • Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke
 • Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu  
 • C-    Gaz çözeltiler:
 • Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz...

 • Homojen Karışımların Özellikleri
 • 1-    Homojendirler
 • 2-    Dipte çökelti oluşturmazlar.
 • 3-    Berrak görünüşlüdürler.
 • 4-    Tanecikleri gözle görülmez.
 • 5-    Süzme ile ayrılmazlar.
 • 6-    Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır. 

ÇÖZELTİLER (HOMOJEN KARIŞIMLAR)

 •       Çözeltiler iki kısımdan oluşur: 
      Çözücü madde           Çözünen madde(katı,sıvı,gaz     
 • (sıvıdır: su, alkol, eter, olabilir.)  tiner, benzin vb.)       
 • Su        +       Tuz………..Tuzlusu 

*   

Ç     Çözen ve çözünen madde miktarına göre  çözeltiler :

1-  Seyreltik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir.

 (Ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.)

2-Derişik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı fazla, çözücüsü az olan çözeltilerdir.

 (Ör: 100gr su+ 15 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 5 gr şeker çözeltisine göre derişiktir.)

   

 Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. Bunun için:
 •      Çözücü (sıvı) buharlaştırılır
 •       Çözünen eklenir
 •       Çözelti soğutulur
 • Derişik çözeltileri seyreltik hale getirmek için;
 •         Çözücü eklenir.
 

   

 Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler:

1-  Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar çözüneni içeren çözeltilerdir.

2-  Doymamış Çözelti:  Belli bir sıcaklıkta, çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltilerdir.

3-  Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceğinden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.(heterojen görünürler.)   

    Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler:

 

1-İletken (elektrolit) Çözeltiler: İçerisinde + ve --  yüklü iyon bulunduran çözeltiler elektrik akımını iletir. Ör: sirkeli, asitli, tuzlu, limonlu su

2- İletken olmayan ( Elektrolit olmayan) Çözelti: İçerisinde moleküller bulunur. İyon yoktur. Bu yüzden iletken değildir. Ör: alkollü su, şekerli su, üre, kolonyalı su, safsu.)

                       

                                      

                                  ÇÖZÜNÜRLÜK

 

      Belli sıcaklıkta ve basınçta 100gr çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir.

Çözünürlük, katı, sıvı, gaz maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

 
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler:
 • 1-      Basınç: Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Basınç, katı ve sıvılarda çözünürlüğe etki etmez.
 • 2-      Sıcaklık: Katı ve sıvılarda çözünürlük, sıcaklıkla doğru orantılıdır. Gazlarda ters orantılıdır.Örneğin Karadenizde oksijen miktarı akdenizden daha çoktur.çünkü deniz suyu soğuktur.
 • 3-      Çözücü türü: Örneğin tuz suda çözünürken, yağda çözünmez. Şeker suda çözünürken, alkolde çözünmez.
 • Çözünürlük Hızına etki Eden Faktörler: Çözünürlük hızı;
 • 1-      Sıcaklık: Sıcaklıkla doğru orantılıdır.
 • 2-      Çözünenin temas yüzeyini artırırsak artar.
 • 3-      Karıştırma, çalkalama ile doğru orantılıdır.
 • 4-      Çözünen cinsi (Tuz ve şeker su içinde farklı hızlarda çözünür.)
 •  
 • Madde miktarı
 • Çözünürlük=   ------------------------

                                  100 mI    

 


0 Yorum - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam181
Toplam Ziyaret1633360
Saat
Takvim
Hava Durumu